Xây dựng nông thôn mới Hải Phòng: Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân

Thành phố đã xây dựng được 15.618 ha sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo vùng sản xuất tập trung (chiếm 29,1% đất canh tác) giá trị sản xuất trung bình đạt trên 150 triệu đồng/ha/năm. Năm 2012 đã triển khai thí điểm xây dựng 03 mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” sản xuất lúa tại xã Hùng Thắng (huyện Tiên Lãng), xã Việt Tiến (huyện Vĩnh Bảo), xã Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên), với diện tích 30 ha/mô hình. Năm 2013, thành phố đã hỗ trợ xây dựng 15 mô hình cánh đồng mẫu lớn về lúa và rau mầu, với diện tích 410ha, tổng kinh phí hỗ trợ 8.303,33 triệu đồng. Mô hình cánh đồng mẫu lớn đã cho năng suất cao hơn từ 8,0 đến 15,22% so với sản xuất đại trà, chi phí giảm từ 2,5 đến 5% (giảm giống, thuốc bảo vệ thực hiện thực vật, công lao động…); tổng thu cao hơn từ 21,29 đến 16,68%, lãi thuần tăng từ 8,8 đến 11 triệu đồng/ha. Về tổ chức sản xuất: Trên địa bàn thành phố hiện có 2.450 tổ, nhóm hợp tác dịch vụ nông nghiệp, nông thôn (bình quân mỗi xã có từ 15 – 20 tổ, nhóm), làm các việc: làm đất bằng máy, xây dựng, đánh bắt thủy sản, sửa chữa cơ khí, vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng, thu mua nông sản…; 186 HTX nông nghiệp, 12 HTX thủy sản, 01 HTX chăn nuôi và 01 HTX trồng nấm. Về trang trại: Theo tiêu chí mới, có 455 trang trại. Tổng diện tích đất các trang trại đang sử dụng là 1.813,5 ha, trong đó trang trại Nông – Lâm nghiệp – thủy sản là 1.408,9 ha. Số lao động sử dụng trong các trang trại có khoảng từ 2.150-2.500 người; tổng giá trị sản xuất đạt khoảng 915,7 tỷ đồng/năm. Nguyễn Chương- Hội Nông dân TP Hải PhòngThành phố hiện có 39 làng nghề, trong đó có 36 làng nghề ở khu vực nông thôn hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề như: cơ khí, mộc, mây tre đan, dệt chiếu, nuôi trồng và khai thác thủy sản, chế biến nông sản; có 18 làng nghề đã được Uỷ ban nhân dân thành phố công nhận đạt các tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các làng nghề đã thu hút, đảm bảo việc làm thường xuyên cho trên 15.300 lao động nông thôn. Có 116 xã đạt tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất, đạt tỷ lệ 83,5%; 126 đạt tiêu chí Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, đạt tỷ lệ 90,7%. Theo kết quả điều tra khảo sát mức sống của người dân (số liệu Cục Thống kê): Bình quân thu nhập đầu người khu vực nông thôn Hải Phòng năm 2011 là 19,423 triệu đồng, năm 2012 là 21,827 triệu đồng, năm 2013 ước tính 24,366 triệu đồng. Đời sống nhân dân nông thôn ổn định, có phần được cải thiện. Bộ mặt nông thôn khởi sắc, có nhiều đổi mới. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 7,53% năm 2011 xuống còn 6,39% năm 2012; năm 2013 ước tính còn 5,67%.]]>

  • Tin mới đăng