Xã Thủy sơn (Thủy Nguyên): Tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019

Sáng ngày 12/7/2019, Hội Nông dân xã Thủy sơn tổ chức hội nghị Sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019, thành lập tổ hợp tác kinh tế nuôi trồng thủy sản. Trong 6 tháng dầu năm, Hội Nông dân xã đã bám sát sự lãnh đạo của huyện Hội, Đảng ủy, phối hợp với các ban ngành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình, nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, khắc phục khó khăn, triển khai cuộc vận động, phát động các phong trào thi đua đạt được kết quả quan trọng, góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền giáo dục đã được chú trọng cả bề rộng và chiều sâu, gắn với tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố, huyện.

Thành viên Tổ hợp tác kinh tế ra mắt Hội nghị

Tập trung chỉ đạo củng cố tổ chức Hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, xây dựng các Câu lạc bộ, các mô hình thiết thực, cụ thể, tăng cường công tác phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân, đẩy mạnh triển khai thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2019. Tại hội nghị, Hội Nông dân xã Thủy Sơn đã thành lập tổ hợp tác kinh tế nuôi trồng thủy sản, tạo điều kiện cho các hộ nông dân trao đổi kinh nghiệm, tập huấn về khoa học kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế mở rộng quy mô hoạt động./.

(Tin, ảnh: Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch HND xã)

]]>

  • Tin mới đăng
Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 04/04/2022, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

Công văn số 812-CV/BTGTU, ngày 04/03/2022 v/v định hướng, tuyên truyền; theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội về tình hình Nga - U-crai-na

Công văn số 330-CV/ĐUK, ngày 17/12/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Định hướng tuyên truyền tháng 12/2021

Công văn số 677-CV/BTGTU, ngày 08/12/2021 về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc Hội khóa XV

Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 12/11/2021, hướng dẫn báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 281-CV/ĐUK, ngày 11/10/2021 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "Mục tiêu kép" phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết 01-NQ/ĐĐ-HNDVN, ngày 27/10/2021 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Hội Nông dân Việt Nam

Công văn số 1381-CV/HNDT, ngày 08/10/2021 V/v tuyên truyền bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn bản số 7256/UBND-BTC, ngày 02/10/2021 của Ban Tổ chức 640 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, 20 năm Ngày toàn dân PCCC