Xã Thủy sơn (Thủy Nguyên): Tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019

Sáng ngày 12/7/2019, Hội Nông dân xã Thủy sơn tổ chức hội nghị Sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019, thành lập tổ hợp tác kinh tế nuôi trồng thủy sản. Trong 6 tháng dầu năm, Hội Nông dân xã đã bám sát sự lãnh đạo của huyện Hội, Đảng ủy, phối hợp với các ban ngành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình, nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, khắc phục khó khăn, triển khai cuộc vận động, phát động các phong trào thi đua đạt được kết quả quan trọng, góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền giáo dục đã được chú trọng cả bề rộng và chiều sâu, gắn với tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố, huyện.

Thành viên Tổ hợp tác kinh tế ra mắt Hội nghị

Tập trung chỉ đạo củng cố tổ chức Hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, xây dựng các Câu lạc bộ, các mô hình thiết thực, cụ thể, tăng cường công tác phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân, đẩy mạnh triển khai thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2019. Tại hội nghị, Hội Nông dân xã Thủy Sơn đã thành lập tổ hợp tác kinh tế nuôi trồng thủy sản, tạo điều kiện cho các hộ nông dân trao đổi kinh nghiệm, tập huấn về khoa học kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế mở rộng quy mô hoạt động./.

(Tin, ảnh: Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch HND xã)

]]>

  • Tin mới đăng