Xã Quang Phục – Hướng về ngày hội non sông

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quang phục về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cán bộ, hội viên nông dân xã Quang Phục đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chuẩn bị cho ngày bầu cử (23/5 /2021).

Cán bộ hội viên nông dân xã Quang phục tích cực hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV
và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

Hội Nông dân xã tập trung tuyên truyền đến cán bộ, hội viên và nhân dân thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân. Từ đó, nêu cao trách nhiệm của từng cán bộ, hội viên tham gia xây dựng nhà nuớc pháp quyền. Trong số 45 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ này, trong đó có 22 đồng chí là cán bộ, hội viên nông dân ứng cử đều đủ tiêu chuẩn và có tên trong danh sách ứng cử viên chính thức ở 8 đơn vị bầu cử HĐND xã trên địa bàn xã. Tại 8 ban và các tổ bầu cử có 45 cán bộ, hội viên trực tiếp tham gia. Các thành viên trong ban, tổ bầu cử bên cạnh thực hiện nhiệm vụ được quy định theo luật còn tích cực tuyên truyền cho hội viên và nhân dân có nhiều hoạt động như: tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom phân loại rác thải tại gia đình trước khi sử lí tập trung. Phối hợp trang trí khánh tiết tại các thôn và địa điểm bầu cử. Tuyên truyền, hướng dẫn hội viên và nhân dân nghiên cứu mạn đàm tóm tẳt tiểu sử các ứng cử viên tích cực tuyên truyền, vận động cử tri đi bỏ phiếu đúng giờ, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất, đồng thời bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu. Sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất, đủ đức đủ tài đại diện cho ý chí nguyện vọng chính đáng của nhân dân góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026…Bên cạnh đó, Hội tích cực tuyên truyền hội viên phòng trừ sâu bênh cho lúa chiêm xuân đạt hiệu quả cao, thực hiện nghiêm biện pháp 5K theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn./.

Lương Văn Thiết, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang phục

  • Tin mới đăng
Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 04/04/2022, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

Công văn số 812-CV/BTGTU, ngày 04/03/2022 v/v định hướng, tuyên truyền; theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội về tình hình Nga - U-crai-na

Công văn số 330-CV/ĐUK, ngày 17/12/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Định hướng tuyên truyền tháng 12/2021

Công văn số 677-CV/BTGTU, ngày 08/12/2021 về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc Hội khóa XV

Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 12/11/2021, hướng dẫn báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 281-CV/ĐUK, ngày 11/10/2021 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "Mục tiêu kép" phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết 01-NQ/ĐĐ-HNDVN, ngày 27/10/2021 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Hội Nông dân Việt Nam

Công văn số 1381-CV/HNDT, ngày 08/10/2021 V/v tuyên truyền bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn bản số 7256/UBND-BTC, ngày 02/10/2021 của Ban Tổ chức 640 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, 20 năm Ngày toàn dân PCCC