Xã Chiến Thắng: Chung sức xây dựng nông thôn mới

Bên cạnh đó, Hội còn chủ động kết hợp với cấp uỷ chi bộ các thôn triển khai xây dựng các điểm thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Trước khi xây dựng các bể chứa, các hộ dân được họp bàn, lựa chọn vị trí phù hợp., xác định điểm xây dựng thuận tiện đường giao thông, phân bố hợp lý cho nông dân khi pha chế, xa nguồn nước, xa khu dân cư, không ảnh hưởng môi trường xung quanh. Đến hết quý 1/2016, Hội đã vận động các hộ gia đình xây dựng được 10 điểm thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trên một số khu đồng ruộng và đang tiến hành vận động nhân rộng toàn xã. Với sự lỗ lực của cán bộ, hội viên nông dân xã Chiến Thắng, từ khi xây dựng các điểm thu gom, trên các cánh đồng không còn tình trạng chai lọ, vỏ bao thuốc vứt bừa bãi, góp phần tích cực để địa phương thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi bộ mặt nông thôn xã Chiến Thắng./. (Bài, ảnh: Nguyễn Văn Toàn – PCT HND An Lão).]]>

  • Tin mới đăng
Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 04/04/2022, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

Công văn số 812-CV/BTGTU, ngày 04/03/2022 v/v định hướng, tuyên truyền; theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội về tình hình Nga - U-crai-na

Công văn số 330-CV/ĐUK, ngày 17/12/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Định hướng tuyên truyền tháng 12/2021

Công văn số 677-CV/BTGTU, ngày 08/12/2021 về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc Hội khóa XV

Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 12/11/2021, hướng dẫn báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 281-CV/ĐUK, ngày 11/10/2021 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "Mục tiêu kép" phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết 01-NQ/ĐĐ-HNDVN, ngày 27/10/2021 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Hội Nông dân Việt Nam

Công văn số 1381-CV/HNDT, ngày 08/10/2021 V/v tuyên truyền bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn bản số 7256/UBND-BTC, ngày 02/10/2021 của Ban Tổ chức 640 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, 20 năm Ngày toàn dân PCCC