Xã Chiến Thắng: Chung sức xây dựng nông thôn mới

Bên cạnh đó, Hội còn chủ động kết hợp với cấp uỷ chi bộ các thôn triển khai xây dựng các điểm thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Trước khi xây dựng các bể chứa, các hộ dân được họp bàn, lựa chọn vị trí phù hợp., xác định điểm xây dựng thuận tiện đường giao thông, phân bố hợp lý cho nông dân khi pha chế, xa nguồn nước, xa khu dân cư, không ảnh hưởng môi trường xung quanh. Đến hết quý 1/2016, Hội đã vận động các hộ gia đình xây dựng được 10 điểm thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trên một số khu đồng ruộng và đang tiến hành vận động nhân rộng toàn xã. Với sự lỗ lực của cán bộ, hội viên nông dân xã Chiến Thắng, từ khi xây dựng các điểm thu gom, trên các cánh đồng không còn tình trạng chai lọ, vỏ bao thuốc vứt bừa bãi, góp phần tích cực để địa phương thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi bộ mặt nông thôn xã Chiến Thắng./. (Bài, ảnh: Nguyễn Văn Toàn – PCT HND An Lão).]]>

  • Tin mới đăng