Tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tại huyện Thủy Nguyên

Trong 2 ngày (10, 12/7/2019), Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên phối hợp với Ban Kinh tế – Xã hội Thành Hội tổ chức 02 lớp tập huấn BHXH tự nguyện cho các đồng chí Trưởng thôn, Phó Thôn, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng, Chi hội phó nông dân, các hộ kinh doanh có thuê lao động 06 xã, thị trấn trên địa bàn huyện thu hút gần 300 đại biểu tham gia. Tại buổi tập huấn, đồng chí Tô Nhật Thành – Phó Chánh Văn phòng BHXH thành phố, đồng chí Phạm Văn Căng –Trưởng phòng lao động tiền lương và BHXH Sở LĐTB&XH thành phố phổ biến các nội dung tập trung vào tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và các quy định pháp luật khác về BHXH, BHYT, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân; kịp thời thông tin về chủ trương, chính sách và các hoạt động của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT…

Đồng chí Phạm Văn Căng –Trưởng phòng lao động tiền lương và BHXH Sở LĐTB&XH thành phố phổ biến một số nội dung về BHXH tự nguyện tại xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên

Bên cạnh đó giảng viên còn tư vấn và giải đáp những thắc mắc về các vấn đề liên quan đến việc tham gia BHXH của các học viên tại lớp. Qua đó các đại biểu nâng cao nhận thức về việc tham gia BHXH tự nguyện từ đó tuyên truyền sâu rộng hơn đến mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia./.

                           (Tin, ảnh: Mạc Anh Tiến – Cán bộ HND huyện Thủy Nguyên)

]]>

  • Tin mới đăng