Tuyến đường trồng giống Bưởi truyền thống của địa phương – mô hình dân vận khéo xã Lâm Động, Thủy Nguyên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lâm Động lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2020-2025) về khôi phục giống Bưởi truyền thống của địa phương, thực hiện chương trình công tác Hội hàng năm về xây dựng các mô hình dân vận khéo.

Hội viên nông dân xã Lâm Động, Thủy Nguyên chăm sóc tuyến đường trồng Bưởi tại địa phương

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh diện tích đất trồng Bưởi trong các khu dân cư đang bị thu hẹp lại do nhu cầu về nhà ở và do hệ thống thoát nước trong các khu dân cư không đảm bảo gây lên tình trạng úng lụt ảnh hưởng lớn đến việc duy trì và phát triển các giống Bưởi truyền thống của địa phương.

Hội Nông dân xã đã chủ động đi khảo sát thực tế để chọn địa điểm thích hợp là tuyến đường bờ mương ngay trung tâm Ủy ban xã dài 350m, sau đó Hội xây dựng kế hoạch báo cáo Đảng ủy và triển khai thực hiện, giao nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các đồng chí chi hội trưởng vận động hội viên ủng hộ cây giống và tham gia ủng hộ ngày công lao động.  Kết quả, Hội Nông dân xã đã triển khai thực hiện thành công mô hình trồng Bưởi với tổng số cây được trồng là 40 cây. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ ngoài sự tham gia tích cực của cán bộ và hội viên nông dân, Hội còn đón nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, sự tạo điều kiện của Cấp ủy, Chính quyền địa phương giúp cho mô hình được hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra.

Tuyến đường trồng Bưởi của Hội đến nay đảm bảo phát triển xanh tốt làm đẹp thêm cảnh quan khu vực trung tâm của, xã tạo động lực cho cán bộ hội viên và nhân dân trong xã duy trì và phát triển các giống Bưởi truyền thống của địa phương.

                                  Đàm Thị Vững – Chủ tịch Hội Nông dân xã Lâm Động

  • Tin mới đăng