Trung ương Hội: Điều tra giải pháp hỗ trợ nông dân trong xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại Hải Phòng

Trong 02 ngày 24-25/10/2019, Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên phối hợp với Ban Tuyên Huấn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Kinh tế – Xã hội và Ban Xây dựng Hội Hội Nông dân thành phố tổ chức chương trình điều tra thực trạng kiến nghị giải pháp hỗ trợ nông dân trong xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại 2 xã Hòa Bình và Đông Sơn huyện Thủy Nguyên. Tham dự chương trình roids-usa.com có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc trung tâm thông tin tuyên truyền, Ban Tuyên huấn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế – Xã hội, Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân thành phố và 14 đồng chí điều tra viên tại xã Hòa Bình và Đông Sơn.

Đồng chí  Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc Trung tâm thông tin tuyên truyền TW Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn nghiệp vụ khảo sát điều tra cho điều tra viên tại 2 xã Hòa Bình và Đông Sơn huyện Thủy Nguyên

  Tại buổi điều tra đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc Trung tâm thông tin tuyên truyền, Ban Tuyên huấn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã truyền đạt về mục đích, ý nghĩa và hướng dẫn nghiệp vụ khảo sát điều tra thực trạng kiến nghị giải pháp hỗ trợ nông dân trong xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp cho 14 đồng chí điều tra viên tại 2 xã Hòa Bình và Đông Sơn huyện Thủy Nguyên cụ thể các nội dung như: thu thập các thông tin, số liệu phục vụ nghiên cứu đề tài, báo cáo điều kiện tự nhiên, công tác Hội và phong trào nông dân của địa phương; phỏng vấn, khảo sát mô hình thực tế ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, phỏng vấn trực tiếp đối với 240 hộ nông dân và 50 cán bộ là lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, và các ban, ngành, đoàn thể xã và thôn tại 2 xã. Qua công tác khảo sát, điều tra và phỏng vấn thực tế các hộ nông dân, lãnh đạo và một số mô hình tại huyện Thủy Nguyên giúp cho việc đề xuất các giải pháp hỗ trợ nông dân trong xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, thực hiện tai cơ cấu ngành nông nghiệp tại các cấp Hội Nông dân đạt hiệu quả cao./.

                      (Tin, ảnh: Mạc Anh Tiến – Hội Nông dân H.Thủy Nguyên)

]]>

  • Tin mới đăng