Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thành phố phối hợp với Hội Nông dân quận Dương Kinh tiếp tục khảo sát và hướng dẫn các hộ dân sử dụng chế phẩm ENZYMES

Sáng ngày 04/8/2022, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Hội Nông dân phường Tân Thành và quận Dương Kinh xuống địa bàn phường Tân Thành tiếp tục khảo sát và hướng dẫn 13 hộ có mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng bằng bạt, chưa sử dụng chế phẩm ENZYMES.

Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thành phố phối hợp với Hội Nông dân quận Dương Kinh tiếp tục khảo sát và hướng dẫn các hộ dân sử dụng chế phẩm ENZYMES

Đây là mô hình sử dụng chế phẩm ENZYMES, chế phẩm sinh học trong nuôi tôm thẻ chân trắng . Mô hình đã được triển khai tại hộ nhà Anh Nguyễn Thành Công tại địa phương với quy mô 80.000 giống Tôm thẻ chân trắng nuôi theo quy trình công nghệ cao. Chế phẩm được đưa vào sử dụng là HTMAXigest Aqua Clean xử lý nước ao nuôi và HTMAXigest Aqua Care, HTMAXigest Aqua Immune trộn vào thức ăn cho kết quả cao như: Thịt tôm lắp đầy vỏ, đường ruột liền nét, nở to và đen đều, tỷ lệ sống được cải thiện, hệ số thức ăn tương đối thấp, tôm khỏe mạnh, đặc biệt là thời gian nuôi rút ngắn đi…. Mặt khác không có sự tác động đến môi trường cũng như sản phẩm tạo ra được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ là điểm có lợi và mang lại lợi nhuận cao hơn trước cho các hộ trong nuôi trồng thủy sản tại địa phương. Bởi vậy Trung tâm dạy nghề Hội nông dân thành phố cùng Hội nông dân phường Tân Thành, quận Dương Kinh đã xuống tận cơ sở đầm, ao nuôi để hướng dẫn và vận động các hộ còn lại sử dụng chế phẩm ENZYMES trong nuôi tôm thẻ chân trắng bằng bạt.Và nhận được sự hưởng ứng cao và đồng tình của các hộ nuôi tại địa phương./.

Nguyễn Thị Thanh Tâm – Cán bộ Hội Nông dân quận Dương Kinh

  • Tin mới đăng