Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Sơn La

Dịch bệnh Covid-19 đang gây ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm nông sản của nông dân các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tiếp tục thực hiện lời kêu gọi của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng nông dân vượt qua đại dịch. Sáng ngày 10/06/2021, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân thuộc Hội Nông dân thành phố đã phối hợp với Đoàn Thanh Niên – Hội Nông quận Đồ Sơn, Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên tổ chức chương trình tiêu thụ nông sản, san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch giúp đỡ nông dân tỉnh Sơn La.

Điểm hỗ trợ tiêu thu nông sản tỉnh Sơn La tại quận Đồ Sơn

Bằng sự vào cuộc tích cực của các cán bộ, hội viên và nhân dân, trong sáng nay, 05 tấn hoa quả (gồm 4 tấn mận, 1 tấn xoài) đã được người dân trong vùng tiêu thụ hết. Đến nay, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho tỉnh Sơn La là 10 tấn hoa quả các loại. Bên cạnh đó, một số nông sản của thành phố Hải Phòng cũng được Hội Nông dân các huyện, quận hỗ trợ tiêu thụ như: Bột sắn Kiến Thụy, tỏi của huyện Vĩnh Bảo.

Thu Hoài, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân

  • Tin mới đăng