Tổng kết Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017

Sáng ngày 20/4/2017, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, Trưởng Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân;các đồng chí Thường trực Hội Nông dân thành phố, các đồng chí trong Ban điều hành, Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân; Chủ tịch, Phó chủ tịch, kế toán Hội Nông dân huyện, quận phụ trách Quỹ hỗ trợ nông dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, các cấp Hội Nông dân thành phố tập trung vào việc xây dựng, tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2016, Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố được ngân sách cấp bổ sung vốn với tổng số tiền 3,120 tỷ đồng; trong đó, nguồn thành phố cấp 3 tỷ đồng; nguồn huyện, quận cấp 120 triệu đồng; nâng tổng số nguồn Quỹ hỗ trợ nông thành phố đang quản lý là trên 25 tỷ đồng, được sử dụng đúng mục đích. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã đánh giá cao những kết quả hoạt động hỗ trợ vốn vay cho nông dân năm 2016, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của thành phố, thúc đẩy và nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân thành phố, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Hội. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh, năm 2017 các cấp Hội Nông dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo việc thực hiện QĐ 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sử dụng vốn Quỹ ở các cấp Hội, đôn đốc, thu hồi gốc và phí đến hạn….Nhân dịp này Hội Nông dân thành phố đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể  đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, quản lý và xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2016./.]]>

  • Tin mới đăng