Tổng kết phong trào thi đua Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố năm 2016; ký kết giao ước thi đua năm 2017.

 Ảnh 1: Ủy ban MTTQVN thành phố và các đơn vị tổ chức chính trị xã hội thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2017

Năm 2016, công tác thi đua, khen thưởng của các tổ chức thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào thi đua phát triển đồng đều, sôi nổi, rộng khắp hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và từng đơn vị. Các phong trào, cuộc vận động được triển khai với hình thức đa dạng, phong phú, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, gắn với phong trào “xây dựng nông thôn mới” và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đoàn viên, hội viên nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, các cuộc vận động do thành phố, cấp trên, cơ quan phát động; phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của thành phố. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, chính xác, công bằng, công khai, đúng quy trình – quy định, đảm bảo khen thưởng đúng người đúng việc. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến được chú trọng. Công tác thi đua được các đơn vị trong Khối triển khai, thực hiện tốt, đảm bảo các quy định về thi đua, khen thưởng của Đảng, Nhà nước, của thành phố, đơn vị.

Ảnh 2: Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố (đứng thứ 3 từ phải sang), cùng đại diện các đơn vị  nhận bằng khen của MTTQVN thành phố đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2016

 Năm 2017, Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức chính trị xã hội xác định nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục phấn đấu, nỗ lực vận động đoàn viên, hội viên tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thành phố giao. Cũng tại Hội nghị, Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố tổ chức ký giao ước thi đua năm 2017./. (Tin, ảnh: Nguyễn Văn Vừa, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra HND thành phố)  ]]>

  • Tin mới đăng