Tổng kết mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy

Đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Là mô hình điểm của thành phố, được thành lập từ tháng 5/2016 với 40 thành viên. Sau 8 tháng hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) “Nông dân với pháp luật” của xã Tú Sơn đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao nhận thức về pháp luật cho hội viên, nông dân. HộiNông dân xã đã tích cực phối hợp các cấp, các ngành chức năng, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, đã tổ chức 8 buổi sinh hoạt cho 185 lượt người tham gia; trợ giúp pháp lý cho 60 thành viên tham dự, tổ chức hòa giải 9 vụ, trong đó hòa giải thành 6 vụ, chuyển cơ quan chức năng 3 vụ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng văn Tường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã nhấn mạnh vai trò của Hội Nông dân trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nông dân, đây là việc làm cần thiết và thường xuyên, một trong các nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội; đồng thời yêu cầu Câu lạc bộ trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cầu nối nông dân với pháp luật, là địa chỉ tin cậy cho hội viên nông dân trong xã; tiếp tục bồi dưỡng kiến thức pháp luật cần thiết để tham gia hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân đạt hiệu quả./. (Tin, ảnh: Nguyễn Văn Vừa – Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra)]]>

  • Tin mới đăng