Hội Nông dân quận Kiến An tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Nông dân quận Kiến An về công tác năm 2021, từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, Hội Nông dân các phường thuộc quận Kiến An đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và ký giao ước thi đua giữa các Chi hội của các phường.

Đồng chí Khúc Thế Hoài – Chủ tịch HND quận thừa ủy quyền trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc HND phường Ngọc Sơn

Năm 2021, công tác Hội và phong trào nông dân các phường thực hiện trong bối cảnh do bị tác động của dịch bệnh Covid-19, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy các phường, sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể, sự nỗ lực cố gắng của của đội ngũ cán bộ Hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân các phường đã chủ động khắc phục mọi khó khăn để triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra. Hội Nông dân các phường đã bám sát đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, vận động nông dân hưởng ứng và đẩy mạnh thực hiện 3 phong trào lớn do Trung ương Hội phát động. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của giai cấp nông dân, là phong trào trọng tâm được các cấp Hội tập trung cao chỉ đạo. Nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại, mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, nuôi trồng thuỷ sản… mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút nhiều lao động. Các cấp Hội đã tín chấp vay trên 33 tỉ đồng tại ngân hàng chính sách xã hội phường cho trên 750 hội viên vay để phát triển kinh tế. Kinh tế phát triển, đời sống nông dân được cải thiện, Hội Nông dân các phường tiếp tục đẩy mạnh vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia vào các chương trình xã hội như: vận động đóng góp xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo”, “quỹ đền ơn đáp nghĩa”, vận động cán bộ, hội viên, nông dân quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Song song với việc tổ chức các phong trào hoạt động, công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội cũng được quan tâm chú trọng. Năm 2021 toàn quận đã kết nạp được 175 hội viên mới. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên, nông dân… Năm 2021 Công tác Hội và phong trào nông dân các phường Trung ương Hội tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân, Hội Nông dân thành phố tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân, Hội Nông dân quận tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 19 cá nhân. Đến nay đã có 9/10 phường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021, ký giao ước thi đua năm 2022.

Phát biểu tại các hội nghị của các phường thay mặt lãnh đạo Hội Nông dân quận đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Nông dân các phường trong năm 2021 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội cần triển khai thực hiện trong năm 2022. Trong đó yêu cầu các cấp Hội cần tập trung tuyên truyền về đường lối chủ trương của chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ động nắm bắt tư tưởng của cán bộ hội viên nông dân và nhân dân. Chủ động thực hiện các phong trào thi đua của Hội, quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội cơ sở, thường xuyên chuyển giao tiến bộ KHKT, xây dựng các mô hình sản xuất mới hiệu quả cho nông dân. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu trong năm 2022.

Mai Lan – HND quận Kiến An 

  • Tin mới đăng