“Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015 ”: Nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp

Sáng ngày 18/8/2016, tại Hà Nội, Ban Tổ chức chương trình Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015 đã họp Hội đồng bình chọn “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015 ”.  

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều chủ trì cuộc họp

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều- Chủ tịch Hội đồng bình chọn chủ trì cuộc họp.  Sau khi Ban tổ chức chương trình phát động, đã có hàng trăm sản phẩm nông nghiệp được gửi đề cử, bình xét, có 189 sản phẩm được chọn. Trong đó: Sản phẩm nông nghiệp là 81/189 sản phẩm (chiếm 42,85%); sản phẩm chế biến là 80/189 sản phẩm (chiếm 42,32%); sản phẩm phục vụ nông nghiệp là 28/189 sản phẩm (chiếm 14,81%). Trên cơ sở đó, Hội đồng bình chọn cấp Trung ương tiếp tục chọn 68/80 nhóm sản phẩm nông nghiệp, 25/28 nhóm sản phẩm phục vụ, 61/80 nhóm sản phẩm chế biến để tham gia Chương trình. Đây là năm thứ 3, Chương trình “Tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” được tổ chức. Chương trình giúp người nông dân nắm vững, hiểu biết và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất; kích thích sáng tạo của người nông dân, nhà khoa học, các doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, liên kết sản xuất theo hợp đồng, hình thành các vùng hàng hoá nông sản chất lượng cao… ./.]]>

  • Tin mới đăng