Tọa đàm chuyên đề Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh – Vai trò của nam nông dân trong việc khắc phục hậu quả

Tọa đàm chuyên đề Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh – Vai trò của nam nông dân trong việc khắc phục hậu quả  Sáng 28/08/2013, tại phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hội Nông dân Hải Phòng phối hợp với Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố tổ chức Hội nghị tọa đàm “Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh – Vai trò của nam nông dân trong việc khắc phục hậu quả”. Tới dự có đồng chí: Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, Nguyễn Đắc Thịnh – Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố, đồng chí Đỗ Thị Thanh Thủy – PCT UBND quận Dương Kinh; đại diện các ban ngành, đoàn thể phường Đa Phúc và 60 thành viên trong Câu lạc bộ dân số trên địa bàn quận Dương Kinh. Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Đắc Thịnh – Phó Chi cục trưởng Chi cục DSKHHGĐ thành phố phân tích một số ảnh hưởng và những hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính khi sinh, sự tác động đến đời sống kinh tế – xã hội của thành phố, địa phương và gia đình; nghe các ý kiến tham gia, đóng góp về thực trạng, nguyên nhân của việc mất cân bằng giới tính, tăng tỷ lệ sinh, tăng tỷ lệ sinh con thứ 3+. Đặc biệt, các ý kiến tập trung đưa ra các biện pháp để hạn chế tình trạng trên. Để khắc phục những vấn đề trên là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác tuyên truyền vận động phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và đồng bộ trong cộng đồng dân cư, là trách nhiệm của các đoàn thể, đặc biệt là vai trò của Nam nông dân trong việc gương mẫu, chủ động thực hiện “Bình đẳng giới” và tham gia đẩy lùi tư tưởng “trọng nam khinh nữ” có ý nghĩa quyết định sẽ khắc phục hậu quả mất cân bằng giới tính khi sinh; thể hiện được tính chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức các hoạt động, tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chính sách dân số, góp phần quan trọng trong việc xây dựng gia đình theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. (Trần Thị Lễ -BXH HND TP)]]>

  • Tin mới đăng