Thường trực Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 trong toàn hệ thống tổ chức Hội.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Đức Hòa, UVBCH TW Hội NDVN, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội TW Hội khóa VII tại lớp tập huấn cán bộ, hội viên nông dân huyện An Dương(sáng ngày 24/5/2019)

Tại các lớp tập huấn, học viên được học tập quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 – 2023; Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; truyền đạt một số nội dung về giám sát và phản biện xã hội; được giảng viên giới thiệu về chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP); Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; Giải pháp tăng trưởng Quỹ HTND; Kỹ năng vận động thành lập Hợp tác xã, tổ hợp tác; Thực trạng và một số giải pháp phát triển du lịch cộng đồng, việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Hội Nông dân và sản xuất nông nghiệp; Kỹ năng nghiệp vụ và giải pháp thực hiện chương trình hỗ trợ nông dân, cung ứng vật tư nông nghiệp….. trong giai đoạn phát triển sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Ảnh: Đ/c Hoàng Văn Tường-PCT Hội Nông dân thành phố truyền đạt tại lớp tập huấn cán bộ Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo(ngày 09/4/2019)

Ảnh: Đ/c Hoàng Văn Tường-PCT Hội Nông dân thành phố truyền đạt Chuyên đề về Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam tại lớp tập huấn cán bộ Hội Nông dân quận Kiến An (ngày 11/4/2019)

  Đồng thời, tại các lớp tập huấn, các giảng viên Hội Nông dân thành phố nhấn mạnh đến nội dung, tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội TW Hội NDVN được cụ thể hóa qua các chuyên đề. Qua nội dung các chuyên đề nhằm trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng giúp cán bộ hội thực hiện nghiệp vụ công tác Hội, đồng thời  đây cũng là dịp để học viên trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn hiện nay. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2018 – 2023./.

(Tin, ảnh: Phạm Trà-HNDTP)

]]>

  • Tin mới đăng