Thông tin về nội dung dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023

Trong 02 ngày: 25, 26/9/2018, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hải Phòng khóa IX nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Trung tâm hội nghị thành phố. Với tinh thần: “Dân chủ – Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển”. Đại hội đã nhất trí thông qua và kêu gọi cán bộ, hội viên, nông dân toàn thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023; góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV./.]]>

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Thông tin về nội dung dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng