Thông báo số 419-TB/HNDT, ngày 15/10/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng V/v phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng, lần thứ Hai năm 2018-2019

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Thông báo số 419-TB/HNDT, ngày 15/10/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng V/v phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng, lần thứ Hai năm 2018-2019

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng