Thông báo số 180-TB/HĐTD-HNDT, ngày 30-12-2015 của Hội Nông dân thành phố " V/v Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức 2015"

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Thông báo số 180-TB/HĐTD-HNDT, ngày 30-12-2015 của Hội Nông dân thành phố " V/v Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức 2015"

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng