Thông báo số 158 – TB/HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Hội Nông dân thành phố Hải Phòng về việc "Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố"

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Thông báo số 158 – TB/HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Hội Nông dân thành phố Hải Phòng về việc "Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố"

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng