Thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân thành phố Hải Phòng khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Chiều ngày 15/01/2020, Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức kỳ họp thứ IV bầu ủy viên Ủy ban kiểm tra, chức danh Chủ nhiệm UBKT Hội Nông dân thành phố, nhiệm kỳ 2018-2023. Tới dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Hòa – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam, chủ tịch Hội Nông dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố. Sau khi chủ tọa kỳ họp thông qua Đề án nhân sự Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023, kỳ họp đã tuyệt đối tán thành. Với tinh thần đoàn kết, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ IV Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố đã hoàn thành các nội dung đề ra. Hội nghị đã bầu ủy viên Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân thành phố khóa IX gồm 07 đồng chí, bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra là đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân thành phố.

Uỷ ban kiểm tra Hội Nông dân thành phố, khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Hội nghị

Uỷ ban kiểm tra Hội Nông dân thành phố do Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố bầu ra, chịu sự lãnh đạo của Ban Chấp hành và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ cùng cấp, có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chấp hành về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; Kiểm tra, giám sát cán bộ, hội viên và tổ chức Hội cấp dưới về việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện Nghị quyết, chủ trương, quy định của Hội; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội và Ủy Ban kiểm tra hội cấp dưới tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Hội./.

Bùi Thu Huyền, Ban Xây dựng Hội

]]>

  • Tin mới đăng