Thành lập Câu lạc bộ “Sản xuất, kinh doanh giỏi” xã Bắc Sơn, huyện An Dương

Ngày 19/5/2019, Hội Nông dân xã Bắc Sơn tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”. Trong những năm qua được sự quan tâm của Hội Nông dân các cấp, Đảng uỷ, UBND xã, Hội Nông dân xã Bắc Sơn đã tích cực triển khai các phong trào thi đua, trong đó phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những phong trào trọng tâm trong hoạt động của Hội. Hàng năm, Hội Nông dân xã có gần 300 hộ gia đình hội viên, nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện, lãnh đạo Đảng uỷ xã Bắc sơn phát biểu và tặng hoa Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ”Nông dân sản xuất,  kinh doanh giỏi” xã Bắc Sơn

Câu lạc bộ được thành lập gồm 14 hộ là hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu của xã. Chế độ hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng, tập hợp và thu hút các hội viên nông dân thuộc nhiều nhóm ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh để tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội hội viên về giống, vốn, vật tư, kỹ thuật, kinh nghiệm, việc tiêu thụ sản phẩm trong gia đình,  sản xuất – kinh doanh, dịch vụ, phát triển VAC; góp phần đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức trong quá trình sản xuất kinh doanh cho từng cá nhân, góp phần cùng đảng bộ, xã Bắc Sơn trong công cuộc về đích nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu./.

(Vũ Thị Chinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bắc Sơn)

]]>

  • Tin mới đăng