Thẩm định dự án vay vốn Qũy HTND nguồn Thành phố tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh

Chiều ngày 08/08/2022, đồng chí Nguyễn Thị Mơ – Trưởng ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo Hội Nông dân quận Dương Kinh, phường Hòa Nghĩa thẩm định dự án tại các hộ vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tại phường Hòa Nghĩa, thực hiện dự án “Nuôi cá trắm thương phẩm” với tổng số tiền đề nghị vay vốn là 300 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân Thành phố.

Thẩm định dự án vay vốn Qũy HTND nguồn Thành phố tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh

Để được sự tin tưởng của các cấp là sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đạt được hiệu quả kinh tế cao, Hội Nông dân phường Hòa Nghĩa đã rà soát, lựa chọn hội viên tiêu biểu và có mô hình sản xuất nuôi trồng thủy sản phù hợp với dự án và để thành lập tổ hợp tác kinh tế có chung mục đích. Đồng chí Nguyễn Thị Mơ tin tưởng Hội Nông dân quận Dương Kinh cũng như phường Hòa Nghĩa chọn đúng đối tượng để đề xuất với Ban điều hành Quỹ HTND thành phố cho vay tạo động lực hỗ trợ, giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất./.

                                                           Nguyễn Thị Thanh Tâm – Cán bộ Hội Nông dân quận Dương Kinh

  • Tin mới đăng