Tập trung chỉ đạo, triển khai xây dựng mô hình điểm

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) Lại Xuân Môn vừa ký ban hành Kế hoạch “Chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm trong công tác Hội và phong trào nông dân cả nước, giai đoạn 2016-2018”. Ủy viên T.Ư Đảng – Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn (trái) tìm hiểu mô hình trồng cây ăn quả tại xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên). Ảnh: Nguyễn Công

Ủy viên T.Ư Đảng – Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn (trái) tìm hiểu mô hình trồng cây ăn quả tại xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên). Ảnh: Nguyễn Công

Mục đích của việc tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình điểm nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Hội nông dân các cấp, chú trọng tìm kiếm nhân tố mới, tạo điểm sáng, có sức tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua trong các cấp Hội và hội viên, nông dân; tập trung các điều kiện và nguồn lực của Hội Nông dân các cấp cho việc xây dựng các mô hình điểm trong công tác Hội và phong trào nông dân, rút kinh nghiệm để chỉ đạo nhân rộng trong các địa phương trên cả nước. Việc xây dựng thành công các mô hình điểm trên các lĩnh vực, khu vực, đối tượng, địa bàn trong các phong trào thi đua, nội dung công tác là minh chứng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, với cấp ủy, chính quyền địa phương về kết quả công tác Hội và phong trào nông dân; khẳng định kết quả triển khai các chương trình, dự án, cơ chế, nguồn lực của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đề nghị quan tâm về cơ chế, chính sách và đầu tư, hỗ trợ nguồn lực tạo điều kiện thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân cả nước phát triển. Bên cạnh việc phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện cho 11 Ban, đơn vị chuyên môn thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ T.Ư HNDVN yêu cầu Hội Nông dân các tỉnh, thành phố bám sát Đề án số 24-ĐA/HNDTW, nội dung Kế hoạch này cùng các văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ T.Ư HNDVN  về xây dựng mô hình điểm trong công tác Hội và phong trào nông dân. Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng các mô hình điểm phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Trước mắt, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp huyện, cơ sở khẩn trương lựa chọn mô hình điểm, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành khảo sát, dự kiến lựa chọn kịp thời tổng hợp gửi về Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Về thời gian, tiến độ, Kế hoạch nêu rõ, việc triển khai trong các cấp Hội Nông dân từ Trung ương đến địa phương xong trong quý III năm 2016; khảo sát, điều tra, lựa chọn mô hình điểm để chỉ đạo xong trong quý IV năm 2016; tiến hành đầu tư nguồn lực và có cơ chế hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm từ quý II năm 2017 đến quý III năm 2018. Về nguồn lực, bên cạnh các dịch vụ, hỗ trợ và dạy nghề, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam T.Ư Hội NDVN căn cứ vào danh mục các đơn vị được lựa chọn chỉ đạo điểm, căn cứ điều kiện của T.Ư Hội NDVN và nhu cầu cụ thể của địa phương, đơn vị sẽ tập trung hỗ trợ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân hoặc vận động từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Hợp tác xã và các tổ chức tài chính, tín dụng khác…  (Tin và ảnh: NTT sưu tầm từ nguồn Dân Việt)]]>

  • Tin mới đăng