Tấm gương ông Hoàng Gia Bàng – người nông dân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Về với mảnh đất Bàng La, quận Đồ Sơn, Hải Phòng, hỏi về gia đình ông Hoàng Gia Bàng có lẽ không mấy ai không biết. Bởi gia đình ông là một hộ nông dân tiêu biểu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, bản thân ông là một cán bộ Hội gắn bó với phong trào nông dân đã 30 năm.

Ông Hoàng Gia Bàng – người nông dân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xuất thân là một nông dân nhưng nhờ sự cần cù, sáng tạo và mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên thu nhập của gia đình ông Hoàng Gia Bàng ngày một nâng cao. Hiện nay, gia đình ông là một cơ sở chính cung cấp giống cây trồng, hỗ trợ phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cho bà con nông dân phường Bàng La. Bằng những kiến thức, kinh nghiệm đúc kết được trong 30 năm tham gia hoạt động công tác Hội, ông đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát triển các giống cây mới cho năng suất cao, trong đó tập trung chủ yếu vào cây táo và cây cà chua. Bên cạnh đó, ông Hoàng Gia Bàng cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ, hỗ trợ những hộ dân khác tại địa phương vay các nguồn phân bón chậm trả để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Gia đình ông rất tích cực trong các phong trào của địa phương như phong trào đền ơn đáp nghĩa; chương trình khuyến học, khuyến tài.

Năm 2013, CLB Khoa học kỹ thuật nhà nông phường Bàng La thành lập, ông được phân công giữ chức Chủ nhiệm CLB. Là một cán bộ gương mẫu, nhiệt tình, tâm huyết, ông đã cùng với Ban Chủ nhiệm CLB bắt tay xây dựng các nội quy, quy chế đi vào hoạt động có hiệu quả, luôn coi việc thi đua sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của CLB. Trong các hội nghị sơ kết, tổng kết, CLB đều tập trung bàn về các vấn đề liên quan đến phát triển những ngành nghề có giá thị thu nhập cao, đa dạng trong sản xuất, chăn nuôi và dịch vụ, nâng cao kiến thức và khoa học kỹ thuật cho hội viên. Ông đã chủ động tham mưu với Hội Nông dân các cấp và chính quyền địa phương mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo đầu bờ…

Với những đóng góp trên, ông Hoàng Gia Bàng xứng đáng là tấm gương tiên tiến, điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương./.

Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch Hội Nông dân quận Đồ Sơn

  • Tin mới đăng