Sơ kết hoạt động Quỹ hỗ trợ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2016

Ngày 29/7/2016, Ban Thường vụ, Ban Điều hành Quỹ Hộ trợ Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân 6 tháng đầu năm 2016. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ Hội nông dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, quận và 7 phường thuộc các quận Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng.

Đ/c Ngô Thị Minh Hà – Phó Chủ tịch thường trực, Phó trưởng Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Hội Nông dân thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Trong 6 tháng đầu năm, công tác kiện toàn bộ máy tổ chức Qũy hỗ trợ nông dân các cấp trong thành phố được các cấp Hội trú trọng quan tâm. Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố, các huyện, quận đã ban hành các văn bản kiện toàn và củng cố Ban Quản lý, Ban Kiểm soát, kiện toàn Ban Điều hành và Quy chế quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ Qũy Hỗ trợ nông dân Thành phố, các huyện, quận và khắc dấu Qũy HTND theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân. Chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã, thị trấn củng cố, kiện toàn Ban vận động Qũy HTND cấp mình, trong đó tham mưu đồng chí Bí thư hoặc đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn tham gia Ban vận động. 6 tháng đầu năm 2016, Quỹ HTND thành phố đã tăng 3,4 tỷ đồng, đạt 82,76% so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao, (trong đó Ủy ban nhân dân thành phố cấp bổ sung từ ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ Hội Nông dân thành phố năm 2016 là 3,0 tỷ đồng). Nguồn vốn Quỹ hiện đang quản lý 3 cấp là: 24,44 tỷ đồng (trong đó: Nguồn vốn Quỹ HTND TW Hội ủy thác 10,95 tỷ đồng; Nguồn vốn Quỹ HTND thành phố 6,31 tỷ đồng; Nguồn vốn cấp huyện 7,18 tỷ đồng). Một số đơn vị thực hiện tốt trong 6 tháng đầu năm qua như: Quỹ HTND huyện Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Kiến Thụy, An Dương. Việc thu phí Qũy Hỗ trợ nông dân được thực hiện đảm bảo, đầy đủ, thu và nộp trong kỳ đảm bảo đúng thời gian quy định, nộp phí lên cấp trên đầy đủ, đúng hạn. Tình hình theo dõi, ghi chép sổ sách kế toán Qũy HTND, phí ủy thác  các cấp đã dần đi vào nề nếp đúng quy định. Các khoản chi và tỷ lệ sử dụng phí đều do Ban Thường vụ Hội Nông dân mỗi cấp quyết định dựa trên cơ sở Hướng dẫn số 758/HD-HND ngày 06/9/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam  và Tông tư số 69/2013/TT-BTC  ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Minh Hà – Phó Chủ tịch thường trực, Phó Trưởng Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Hội Nông dân thành phố yêu cầu Ban Thường vụ, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ Hội Nông dân các huyện quận trong thời gian tới tiếp tục tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương cấp bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương cho Quỹ HTND; tập trung xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng nguồn vốn theo tinh thần Kết luận 535 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, triển khai tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội./.                                           ]]>

  • Tin mới đăng