Số 1188-CV/HNDT, ngày 04/6/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc phát động cuộc thi “Viết về kỹ năng lao động Việt Nam””

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Số 1188-CV/HNDT, ngày 04/6/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc phát động cuộc thi “Viết về kỹ năng lao động Việt Nam””

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng