Sáp nhập tổ chức Hội Nông dân xã trực thuộc Hội Nông dân huyện Tiên Lãng

 

Ngày 19/3/2020, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện phối hợp  Đảng ủy xã Quyết Tiến tổ chức Hội nghị công bố quyết định sáp nhập Ủy ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể xã; chỉ định Ủy viên Uỷ ban MTTQVN, Ủy viên Thường trực, Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thơờng vụ, chức danh lãnh đạo chủ chốt UBMTTQVN và các đoàn thể xã Quyết Tiến.

Đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện trao quyết định và tặng hoa
Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Quyết Tiến

Căn cứ Nghị quyết số 872/NQ-UBTVQH14, ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hải Phòng; Quyết định số 751-QĐ/HU, ngày 07/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thành lập Đảng bộ xã Quyết Tiến trực thuộc Đảng bộ huyện, sáp nhập Hội Nông dân hai xã: Quyết Tiến, Tiên Tiến thành Hội Nông dân xã Quyết Tiến khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023, được khắc và sử dụng con dấu theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành là 18 đồng chí; Ủy viên Ban Thường vụ là 05 đồng chí; chỉ định đồng chí Chủ tịch và 02 đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện, đồng chí Vũ Thế Tuyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được chỉ định sau sáp nhập, đồng thời, đề nghị UBMTTQVN và các đoàn thể xã tăng cường đoàn kết, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động, tổ chức bàn giao… phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước mắt, tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chăm sóc tốt cho lúa xuân, phòng chống dịch cúm ra cầm…

Bích Huyền, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiên Lãng

  • Tin mới đăng