Ra mắt Tổ hợp tác và giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn Trung ương cho dự án “Nuôi cá trắm cỏ thương phẩm” tại xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng

Ngày 26/8/2022, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải phòng đã tổ chức Hội nghị ra mắt Tổ hợp tác kinh tế và giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân nguôn Trung ương uỷ thác cho 10 thành viên trong Tổ hợp tác.

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố, các đồng chí trong Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, Các đông chí lãnh đạo đại diện Đảng uỷ, Uỷ ban nhân xã Tiên Thắng, BCH Hội nông dân xã Tiên Thắng và 10 thành viên tham gia Tổ hợp tác, vay vốn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố tặng hoa và chúc mừng ra mắt Tổ hợp tác

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch TT Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo, động viên các cấp hội Nông dân của huyện và nhân dân xã Tiên Thắng: theo đó đồng chí đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho HND huyện, HND xã Tiên Thắng thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay của các hộ dân vay vốn, kịp thời báo cáo cấp uỷ, chính quyền địa phương, HND cấp trên để xử lý những phát sinh vướng mắc trong quá trinh thực hiện dự án (nếu có). Đồng thời đồng chí cũng động viện các hội viên tổ hợp tác “Nuôi cá trắm cỏ thương phẩm” được vay vốn tại Hội nghị phải phát huy tốt tình thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong sản xuất, cùng nhau tham gia tích cực vào các phong trào, hoạt động do chính quyền phát động. Lấy Tổ hợp tác “Nuôi cá trắm cỏ thương phẩm” mới được thành lập này là một trong những đội ngũ quan trọng, làm nòng cốt để xây dựng công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương, đặc biệt là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giầu và giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị này 10 thành viên trong Tổ hợp tác đã được vay số vốn ưu đãi “Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn Trung ương uỷ thác” với tổng số tiền 300 triệu đồng, tương đương với mỗi hội viên là 30 triệu đồng./.

Phạm Thị Bích – Phó Chủ tịch TT HND huyện Tiên Lãng

  • Tin mới đăng