Ra mắt tổ hợp tác “Trồng cây hoa đào cảnh” xã Đại Đồng và giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Huyện Kiến Thụy

Chiều ngày 14/01/2022, tại Hội trường UBND xã Đại Đồng; Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Kiến Thuỵ phối hợp với Hội Nông dân xã Đại Đồng tổ chức Hội nghị ra mắt tổ hợp tác và giải ngân dự án vay vốn “Trồng cây hoa đào cảnh” từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện cho 06 hộ hội viên nông dân trồng đào cảnh xã Đại Đồng.

Đồng chí Đoàn Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện tặng hoa và chúc mừng ra mắt tổ hợp tác

Tham gia dự Hội nghị ra mắt tổ hợp tác và chứng kiến buổi giải ngân có đồng chí Đoàn Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện và các đồng chí trong ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Đại Đồng, Thường trực Hội Nông dân xã và 06 hộ hội viên được vay vốn, tổng số vốn vay là 300 triệu đồng để thực hiện dự án “Trồng cây hoa đào cảnh” tại xã, thời hạn vay là 24 tháng, mức phí cho vay là 8,4%/ năm. Được tiếp cận nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân là động lực và cơ hội giúp cho các hộ hội viên nông dân có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi, củng cố niềm tin, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế gia trại, hộ gia đình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân đồng chí Đoàn Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đã giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân xã và thành viên tổ hợp tác kinh tế là các hộ hội viên được vay vốn, thực hiện, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; tích cực hỗ trợ hội viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hợp tác, nâng quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa; phát triển ngành nghề; ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới; đồng thời xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong tình hình mới./.

Nguyễn Minh Hải- Hội Nông dân huyện Kiến Thụy

  • Tin mới đăng