Ra mắt tổ hợp tác “Nuôi cá rô phi đơn tính” xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy và giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương

Sáng ngày 08/3/2022, tại Hội trường UBND xã Tú Sơn, Hội Nông dân huyện Kiến Thụy phối hợp với Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị giải ra mắt tổ hợp tác và giải ngân dự án vay vốn “Nuôi cá rô phi đơn tính” từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương cho 10 hộ hội viên nông dân xã Tú Sơn, huyện Kiến Thuỵ.

        Đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố tặng hoa chúc mừng Tổ hợp tác “Nuôi cá rô phi đơn tính” tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy

Tham gia dự Hội nghị ra mắt tổ hợp tác và chứng kiến buổi giải ngân có đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố và các đồng chí trong Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố và huyện; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Tú Sơn, Thường trực Hội Nông dân xã và 10 hộ hội viên được vay vốn, tổng số vốn vay là 400 triệu đồng để thực hiện dự án “Nuôi cá rô phi đơn tính” tại xã, thời hạn vay là 24 tháng, mức phí cho vay là 8,4%/năm. Được tiếp cận nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân là động lực và cơ hội giúp cho các hộ hội viên nông dân có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi, củng cố niềm tin, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế gia trại, hộ gia đình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố, đã giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân xã và thành viên tổ hợp tác kinh tế là các hộ hội viên được vay vốn, thực hiện, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; tích cực hỗ trợ hội viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hợp tác, nâng quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa; phát triển ngành nghề; ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới; đồng thời xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong tình hình mới.

Nguyễn Minh Hải – Cán bộ Hội Nông dân huyện Kiến Thụy

  • Tin mới đăng