Ra mắt HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp và Nuôi trồng thuỷ sản, tập huấn và giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố tại xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng

Ngày 15/2/2023, Hội Nông dân TP.Hải Phòng tổ chức Hội nghị ra mắt HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp và Nuôi trồng thuỷ sản xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng và tập huấn nghiệp vụ, giải ngân Quỹ HTND nguồn thành phố năm 2023.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Xuân Trịnh – Thành ủy viên, Chủ tịch HND TP.Hải Phòng; Nguyễn Thị Mai Phương – Thành ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Tiên Lãng, Nguyễn Hữu Đạo – Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố cùng các lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng.

Đồng chí Đỗ Xuân Trịnh – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông TP.Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, đồng chí Đỗ Xuân Trịnh – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông TP.Hải Phòng bày tỏ cảm xúc phấn khởi và tin tưởng về trong hành trình ra mắt, hoạt động của Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của Hội Nông dân xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng. Đồng thời nhấn mạnh theo Nghị quyết số 20 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới đã xác định: Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Thông qua việc thành lập Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản ngày hôm nay của Hội Nông dân xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng sẽ tạo điều kiện để hình thành các mối liên kết sản xuất giữa các hộ nuôi trồng thủy sản và dịch vụ nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng nguồn thu nhập cho lao động địa phương. Đồng thời, các hộ cũng có điều kiện để tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh; tham gia tốt hơn vào việc phát triển kinh tế của địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, đồng chí Đỗ Xuân Trịnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, năng động, sáng tạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Tiên Lãng và xã Khởi Nghĩa trong chỉ đạo, triển khai xây dựng mô hình.

Đây là mô hình ra mắt đầu tiên trong năm 2023 của thành phố, đồng chí Đỗ Xuân Trịnh thay mặt Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố chúc mừng Ban giám đốc và 07 thành viên Hợp tác xã luôn đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo điều hành hoạt động của Hợp tác xã theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã và các kế hoạch đặt ra và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong thực tiễn hoạt động. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện và Ban giám đốc Hợp tác xã cần có quyết tâm cao, đổi mới, sáng tạo duy trì và tổ chức có hiệu quả các hoạt động của Hợp tác xã. Chủ động phối hợp để huy động các nguồn lực thúc đẩy mô hình phát triển.

Cũng trong ngày 15/2, Hội Nông dân TP.Hải Phòng giải ngân nguồn vốn quỹ HTND nguồn thành phố được ngân sách cấp bổ sung năm 2023 với số tiền 1 tỷ đồng cho 10 hộ chăn nuôi gà thịt thương phẩm trên địa bàn xã Khởi Nghĩa.

Nguyễn Thị Mơ – Trưởng Ban Xây dựng Hội, HNDTP

  • Tin mới đăng