Ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tại xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo

Chiều ngày 13/5/2021, Hội Nông dân xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo tổ chức thành lập và ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Chi Hội được hình thành, hoạt động với 13 thành viên, thực hiện tiêu chí 5 cùng “Cùng chí lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi”, và  hoạt động theo nguyên tắc 5 tự: “Tư giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm”.

Đồng chí Lã Văn Tập – Bí thư Đảng ủy xã Liên Am, tặng hoa cho Chi hội Nông dân nghề nghiệp nhân dịp ra mắt

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Văn Đăng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhấn mạnh: Xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp là nhằm cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW, ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội cơ sở trong sạch, vững mạnh. Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo đã sâu sát, chỉ đạo, hướng dẫn thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp. Việc thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp đáp ứng được nhu cầu của các hội viên. Quá trình hoạt động, Chi hội nông dân nghề nghiệp vừa là cầu nối tạo sự gắn kết các hội viên với nhau, sự gắn kết trong sinh hoạt và đời sống nông dân, nâng cao thu nhập, góp phần giải quyết việc làm, vừa mở ra hướng đi mới trong hỗ trợ phát triển kinh tế cho hội viên, nông dân, xây dựng chi Hội thành một cộng đồng, hình thành mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hướng thâm canh mới phù hợp, sản xuất một mặt hàng có uy tín, chất lượng, hướng đến sản xuất hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng thương hiệu riêng. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu đổi mới sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Chi hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản xã Liên Am là Chi hội thứ tư được thành lập trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, Chi hội mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp Hội tiếp tục quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ về khoa học kỹ thuật mới, tạo điều kiện thêm về cơ sở vật chất như: lắp đặt In ternet, cứng hóa đường nội đồng trong khu quy hoạch trang trại của các thành viên, an ninh trật tự để các hội viên yên tâm phát triển sản xuất./.

Hải Đăng, Hội Nông dân Vĩnh Bảo

  • Tin mới đăng