Ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại xã Hợp Thành huyện Thủy Nguyên

Ảnh: đồng chí Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch HND thành phố tặng sách pháp luật choCâu lạc bộ Nông dân với pháp luật xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên
Đây là Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” thứ 2 được Hội Nông dân thành phố chỉ đạo thành lập từ đầu năm đến nay. Câu lạc bộ có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nông dân; hướng dẫn, tư vấn và giải thích những vướng mắc về pháp luật, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân. Ngay sau lễ ra mắt Câu lạc bộ, các thành viên được tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân các cấp; quán triệt Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị Đồng chí Hoàng văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã nhấn mạnh: để Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả, các thành viên cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động làm tốt vai trò tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nông dân, chia sẻ giúp đỡ hội viên cùng phát triển kinh tế hộ gia đình. Đồng thời đồng chí cũng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã Hợp Thành đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho HND xã tổ chức triển khai xây dựng mô hình và tin tưởng HND xã, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác Hội và phong trào nông dân nói chung và công tác tuyên truyền pháp luật cho nông dân nói riêng. (Tin, ảnh: Nguyễn Văn Vừa – Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra HND TP)]]>

  • Tin mới đăng