Ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại xã An Hồng, huyện An Dương

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch TT Hội Nông dân thành phố tặng sách pháp luật và chúc mừng Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”xã An Hồng, huyện An Dương

Câu lạc bộ thành lập gồm 05 đồng chí, (01 chủ nhiệm, 02 phó chủ nhiệm)có mục đích giúp hội viên, nông dân có cùng nguyện vọng tìm hiểu pháp luật, trao đổi kinh nghiệm, thông tin pháp luật để nâng cao nhận thức, hành vi ứng xử pháp luật. Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh, đoàn kết nội bộ, phòng và ngăn ngừa vi phạm pháp luật ở nông thôn; giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân. Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Thành Phố đã tặng Ban Chủ nhiệmCâu lạc bộ một số tài liệu pháp luật liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở, phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành lập Câu lạc bộ“Nông dân với pháp luật”, là nơi tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân học tập, tìm hiểu pháp luật, trao đổi kinh nghiệm và thông tin pháp luật, nâng cao nhận thức, hành vi ứng xử pháp luật của các thành viên; làm nòng cốt để phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động nông dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh, phòng và ngăn ngừa vi phạm pháp luật đối với hội viên, nông dân. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Hồngđã ghi nhận những đóng góp của Hội Nông dân xã trong công tác phối hợp với UBNDxã thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt trong phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề nghị Hội Nông dân xã, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các thành viên trong Câu lạc bộ và hội viên, nông dân trên địa bàn; tích cực sưu tầm, tìm kiếm các tài liệu về pháp luật bổ sung làm phong phú tủ sách pháp luật của xã, để khi cần có thể tra cứu, tư vấn pháp luật cho hội viên, nông dân;duy trì sinh hoạt định kỳ, để Câu lạc bộ trở thành điểm tin cậy, đáp ứng nhu cầu thông tin và giải đáp về pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân. Tại hội nghị, Thạc sỹ Phạm Thị Liên, giảng viên pháp luật Sở Tư pháp thành phố đã truyền đạt cho 80 cán bộ, hội viên nông dân, thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”dự hội nghị những đểm mới của Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013, nghiệp vụ công tác hòa giải, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của hội viên nông dân./.

(Tin, ảnh: Hoàng Duy Quyết – Chủ tịch HND xã An Hồng)

]]>

  • Tin mới đăng