Quyết định số 286-QĐ/HNDT, ngày 21/6/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị “Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối thoại với nông dân Hải Phòng” và trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản tiêu chuẩn OCOP của Hội Nông dân thành phố năm 2021

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Quyết định số 286-QĐ/HNDT, ngày 21/6/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị “Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối thoại với nông dân Hải Phòng” và trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản tiêu chuẩn OCOP của Hội Nông dân thành phố năm 2021

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng