Quyết định số 171-QĐ/HNDT, ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Hội Nông dân thành phố Về việc Ban hành Đề cương ôn tập để xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố năm 2015

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Quyết định số 171-QĐ/HNDT, ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Hội Nông dân thành phố Về việc Ban hành Đề cương ôn tập để xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố năm 2015

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng