Quyết định số 1489/QĐ-UBND, ngày 01/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố V/v tặng giải Thưởng và Giấy chứng nhận Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ 3, 2020-2021

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Quyết định số 1489/QĐ-UBND, ngày 01/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố V/v tặng giải Thưởng và Giấy chứng nhận Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ 3, 2020-2021

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng