Quận Kiên An tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho cán bộ, hội viên nông dân

Sáng ngày 28/4/2021, Ban Xây dựng Hội phối hợp với Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho trên 50 cán bộ Hội Nông dân 10 phường.

Đồng chí Khúc Thế Hoài, Chủ tịch Hội Nông dân quận là báo cáo viên tại hội nghị

Đồng chí Khúc Thế Hoài, Chủ tịch Hội Nông dân quận thông tin nhanh về các văn bản hưởng dẫn chỉ đạo và những nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiến độ tổ chức cuộc bầu cử của quận, phường và trách nhiệm của cán bộ, hội viên là tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, sự đồng thuận trong nhân dân để cuộc bầu cử đạt kết quả tốt, đúng quy định của pháp luật.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 quận Kiến An

Đồng chí Khúc Thế Hoài nhấn mạnh: “Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quạn trọng của đất nước, vì vậy, đề nghị cán bộ, hội viên nông dân nâng cao ý thức trách nhiệm, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình tích cực tham gia đi bỏ phiếu để lựa chọn ra những đại biểu có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng giai cấp nông dân thành phố”./.

Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận

  • Tin mới đăng