Quận Kiến An: Quán triệt Nghị quyết đại hội đảng các cấp; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội

Nhằm trang bị, bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ Hội, ngày 30/9/2016, Ban Thường vụ Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức tập huấn nghiệp vụ đợt II/2016 cho 200 đồng chí là cán bộ Hội Nông dân các phường, chi hội trưởng, chi hội phó. Trong thời gian 01 ngày, các học viên được quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết XV Đảng bộ thành phố; thông tin một số điểm mới của Chính phủ về chính sách vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội; trang bị một số kiến thức về an toàn thực phẩm, kỹ thuật trồng rau sạch theo chương trình VietGaps.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội (đợt 2) tại Hội Nông dân quận Kiến An

Hội nghị tập huấn chuyển tải được những tinh thần quan trọng của nghị quyết đại hội đảng các cấp; giúp cho cán bộ Hội nông dân các cấp nâng cao kỹ năng tuyên truyền, bổ sung kiến thức về nghiệp vụ công tác hội, phong trào nông dân; nắm được những chủ trương của Đảng và chính sách Pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, từ đó ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. (Tin, ảnh: Đoàn Thị Vân Anh – Chủ tịch HND quận)]]>

  • Tin mới đăng