Quận Kiến An giải ngân nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân do ngân sách quận cấp

Chiều ngày 25/5/2021, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân quận  Kiến An tiến hành giải ngân nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân do ngân sách của quận ủy thác với số tiền là 50.000.000 đồng cho hội viên Nguyễn Thị Ngọc Bích thuộc hội Nông dân phường Bắc Sơn vay để thực hiện Dự án “Kinh doanh buôn bán nhỏ” thời gian vay 24 tháng.

Đồng chí Khúc Thế Hoài, Chủ tịch Hội Nông dân quận trao nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn ngân sách cấp
cho hội viên Nguyễn Thị Ngọc Bích vay

Tại hội nghị đồng chí Khúc Thế Hoài, Chủ tịch Hội Nông dân quận đã phát biểu động viên hội viên nông dân được vay vốn thực hiện tốt việc quản lý, đầu tư nguồn vốn theo đúng quy định để duy trì có hiệu quả nguồn vốn vay theo dự án đã được phê duyệt. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân quận và cam kết sẽ thực hiện việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất./.

Đoàn Thị Mai Lan, Hội Nông dân quận

  • Tin mới đăng