Quận Kiến An đa dạnh hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Covid-19

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Nông dân thành phố, Quận ủy Kiến An về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Ban Thường vụ Hội Nông dân quận đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chung tay phòng chống dịch bệnh.

Chỉ đạo 100% các phường trên địa bàn tổ chức phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, hội viên nông dân để hiểu và biết cách phòng chống bệnh như: thông qua hệ thống truyền thanh của phường,  các buổi sinh hoạt Chi hội, sinh hoạt Câu lạc bộ… Tổng số đã tổ chức 15 buổi thu hút trên 1.100 hội viên tham gia. Bên cạnh đó, Hội Nông dân Tràng Minh, Ngọc Sơn, Văn Đẩu, Đồng Hòa… đã phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức phát trên 1.000 khẩu trang, tờ rơi miễn phí trao tận tay cho cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn quận. Các hoạt động thiết thực trên của Hội Nông dân các phường đã góp phần chung tay cùng cộng động có thêm kiến thức và có trách nhiệm hơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn quận Kiến An.

Dưới đây là một số hình ảnh Hội Nông dân phường Ngọc Sơn phát khẩu trang miễn phí cho hội viên nông dân

 

 

 

(Vũ Thị Minh Nguyệt, Hội Nông dân quận)

  • Tin mới đăng