Quận Kiến An đa dạnh hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Covid-19

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Nông dân thành phố, Quận ủy Kiến An về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Ban Thường vụ Hội Nông dân quận đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chung tay phòng chống dịch bệnh.

Chỉ đạo 100% các phường trên địa bàn tổ chức phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, hội viên nông dân để hiểu và biết cách phòng chống bệnh như: thông qua hệ thống truyền thanh của phường,  các buổi sinh hoạt Chi hội, sinh hoạt Câu lạc bộ… Tổng số đã tổ chức 15 buổi thu hút trên 1.100 hội viên tham gia. Bên cạnh đó, Hội Nông dân Tràng Minh, Ngọc Sơn, Văn Đẩu, Đồng Hòa… đã phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức phát trên 1.000 khẩu trang, tờ rơi miễn phí trao tận tay cho cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn quận. Các hoạt động thiết thực trên của Hội Nông dân các phường đã góp phần chung tay cùng cộng động có thêm kiến thức và có trách nhiệm hơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn quận Kiến An.

Dưới đây là một số hình ảnh Hội Nông dân phường Ngọc Sơn phát khẩu trang miễn phí cho hội viên nông dân

 

 

 

(Vũ Thị Minh Nguyệt, Hội Nông dân quận)

  • Tin mới đăng
Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 04/04/2022, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

Công văn số 812-CV/BTGTU, ngày 04/03/2022 v/v định hướng, tuyên truyền; theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội về tình hình Nga - U-crai-na

Công văn số 330-CV/ĐUK, ngày 17/12/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Định hướng tuyên truyền tháng 12/2021

Công văn số 677-CV/BTGTU, ngày 08/12/2021 về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc Hội khóa XV

Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 12/11/2021, hướng dẫn báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 281-CV/ĐUK, ngày 11/10/2021 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "Mục tiêu kép" phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết 01-NQ/ĐĐ-HNDVN, ngày 27/10/2021 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Hội Nông dân Việt Nam

Công văn số 1381-CV/HNDT, ngày 08/10/2021 V/v tuyên truyền bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn bản số 7256/UBND-BTC, ngày 02/10/2021 của Ban Tổ chức 640 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, 20 năm Ngày toàn dân PCCC