Quận Kiến An: các phường tích cực tham gia Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/UBND ngày 04 tháng 12  năm 2020 của UBND quận Kiến An về tổ chức Đại hội TDTT quận Kiến An lần thứ VII năm 2021; trong thời gian qua, UBND các phường trên địa bàn quận đã tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở tiến tới Đại hội thể dục thể thao cấp quận. Trên tinh thần đó, Hội Nông dân quận đã chỉ đạo Hội Nông dân các phường chủ động tham gia các hoạt động thể dục thể thao tại địa phương. Đến nay đã có 7/10 phường tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở, trong đó, Hội Nông dân các cấp đã tham gia các tiết mục như: diễu hành, đồng diễn thể dục, thi kéo co, nhảy bao bố… và một số hoạt động khác.

Hội Nông dân phường Đồng Hòa tham gia môn thi kéo co

Hội Nông dân phường Ngọc Sơn tham gia Đại hội TDTT phường

Hội Nông dân phường Trần Thành Ngọ

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, các cấp Hội tham gia đều đạt kết quả tốt, được cấp ủy và nhân dân ghi nhận đánh gia cao, qua đó đã góp phần vào thành công của Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh cuộc vận động  “Toàn dân rèn luyện  thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”, từng bước xây dựng thói quen rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe trong cán bộ hội viên nông dân và toàn thể nhân dân quận Kiên An./.

Đặng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận

  • Tin mới đăng