Quận Đồ Sơn: Ra quân dọn vệ sinh môi trường

Sáng ngày 27/10/2019, Hội Nông dân quận phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức chương trình ra quân vệ sinh môi trường, tại công viên Đầm Vuông.                                     

Cán bộ, hội viên nông dân quận Đồ Sơn tham gia dọn vệ sinh trong ngày ra quân làm sạch môi trường

Trên 200 astralean cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia thu dọn vệ sinh, phát quang cỏ quanh khu vực Đầm Vuông. Đây là hoạt động thiết thực của cán bộ, hội viên nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường công cộng; hoạt động ý nghĩa góp phần làm cho quận Đồ Sơn trở thành trung tâm đô thị “sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh – hiện đại”./.

(Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HND quận)

]]>

  • Tin mới đăng