Quận Đồ Sơn: Nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp

Thực hiện chương trình công tác năm 2019,  ngày 23/10/2019, Hội Nông dân quận Đồ Sơn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2019 cho 210 cán bộ Hội của 7 phường trên địa bàn quận.

Cán bộ Hội cơ sở tập trung lắng nghe báo cáo viên truyền đạt tại lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội

 Lớp tập huấn, cán bộ Hội Nông dân cơ sở đã được quán triệt nội dung Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; bồi dưỡng nghiệp vụ cho vay và quản lý nguồn uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố; thông tin một số tình hình thời sự trong nước và của địa phương. Qua đó, giúp cán bộ Hội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới./.

(Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HND quận)

]]>

  • Tin mới đăng