Phường Ngọc Sơn tham gia ủng hộ Quỹ phòngchống dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tuyên truyền vận động toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ Phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của Hội Nông dân quận, Đảng ủy phường Ngọc Sơn, sáng ngày 21/6/2021, Hội Nông dân phường Ngọc Sơn đã phát động cán bộ, hội viên nông dân trong toàn phường quyên góp, ủng hộ Quỹ Phòng chống Covid – 19. Theo đó, phường Ngọc Sơn đã quyên góp được 1,9 triệu đồng. Số tiền này đã được trao cho UBMTTQ VN huyện thực hiện cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Đỗ Tất Hoàng, Chủ tịch HND phường Ngọc Sơn trao số tiền 1,9 triệu đồng ủng hộ
Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại phường

Sau hội nghị, Hội Nông dân phường tiếp tục cùng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các ban, ngành, đoàn thể chính trị và các tổ chức xã hội trong phường vận động cán bộ, hội viên nông dân và Nhân dân trong toàn phường tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Phòng chống dịch bệnh Covid-19, để góp phần cùng với địa phương nói riêng và cả nước nói chung đẩy lùi dịch bệnh Covid-19./.

                                                      Đỗ Tất Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân phường

  • Tin mới đăng