Phường Đồng Hòa (Kiến An), tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, và Hội cấp trên về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Hội Nông dân phường Đồng Hòa đã tổ chức phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bằng nhiều hình thức để hội viên nông dân hiểu và biết cách phòng chống bệnh Covid-19, như: thông qua hệ thống truyền thanh của phường, sinh hoạt Chi hội, sinh hoạt Câu lạc bộ…Tổng số đã tổ chức được 05 buổi tuyên truyền với số lượng trên 200 hội viên tham gia. Bên cạnh tuyên truyền, sáng ngày 21/3/2020, Hội Nông dân phường phối hợp với Hội Phụ nữ thành lập “Đội xung kích truyền thông thay đổi hành vi chung tay phòng, chống dịch Covid-19” của phường gồm 15 thành viên, tăng cường tuyên truyền tới các ngõ phố, và phát tờ rơi cho cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường. Thông qua hoạt động, đã góp phần giúp nhân dân có thêm kiến thức, và những hành động có trách nhiệm hơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

Chu Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân phường

  • Tin mới đăng