Phường Đông Hải 1 (Hải An) phát tờ rơi và phát khẩu trang miễn phí cho hội viên, nhân dân trên địa bàn phường

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/QU, ngày 16/03/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy Hải An; chỉ đạo của Hội Nông dân quận về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình mới, trong 2 ngày (18,19/3/2020), Ban Thường vụ Hội Nông dân phường Đông Hải 1 đã tổ chức phát 500 tờ rơi, 200 khẩu trang miễn phí đến cho hội viên nông dân và nhân dân là chủ cửa hàng, bán hàng tại chợ dân sinh, các tổ dân phố trên địa bàn phường, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động bà con đeo khẩu trang khi bán hàng và tiếp xúc chỗ đông người để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng./.

Một số hình ảnh

Thu Chung, Chủ tịch HND quận Hải An

  • Tin mới đăng