Phục Lễ: Giải ngân vốn vay hơn 600 triệu đồng hộ cận nghèo từ nguồn vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Ngày 25/3/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thủy Nguyên tổ chức giải ngân hơn 600 triệu đồng cho các hộ cận nghèo, nghèo và mới thoát nghèo vay vốn. Theo dự án, mỗi hộ được vay bình quân với số tiền 50 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà … thời hạn cho vay là 5 năm được điều chỉnh theo % lãi suất từng chương trình.

Buổi giao dịch giải ngân tại Ủy ban nhân dân xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên

Các hộ được nhận vốn vay ưu đãi để đầu tư các mô hình phát triển kinh tế bảy tỏ phấn khởi, và trân trọng cảm ơn chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã quan tâm. Đồng thời cam kết sẽ phát huy hiệu quả vốn vay, vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo.

Trong những năm qua, chính quyền xã Phục Lễ luôn quan tâm phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tạo mọi điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến nay trên địa bàn toàn xã có 13 tổ TK&VV được thành lập từ 6 thôn trên địa bàn; 4 tổ chức Hội đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên tham gia ủy thác, quản lý vốn. Với 6 chương trình tín dụng ưu đãi được triển khai, đến nay dư nợ đạt trên 13 tỷ đồng, cho 486 hộ gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đối tượng chính sách khác đang được vay vốn, chất lượng tín dụng luôn đảm bảo không có nợ quá hạn.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã góp phần giúp xã Phục Lễ giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1.59% (năm 2019) xuống còn 0.82% (đầu năm 2020), góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

Bùi Thị Huyền, HND xã Phục Lễ, h.Thủy Nguyên

  • Tin mới đăng