Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Lý thăm và làm việc tại Hải Phòng

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Lý đánh giá cao những kết quả của Hội Nông dân thành phố đạt được trong các mặt hoạt động, đồng thời yêu cầu Hội Nông dân thành phố trong thời gian tới cần phải tích cực tham mưu và triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ nông dân cũng như các phong trào thi đua, các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả. Phối hợp với chính quyền trong thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng, phương pháp tuyên truyền, chú trọng xây dựng đội ngũ cộng tác viên cơ sở và phát huy các hình thức tuyên truyền hiệu quả. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ hội các cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nhân dịp này, Đoàn đã đến tham quan và tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế tại quận Đồ Sơn, huyện đảo Cát Bà./. Tin, ảnh: Thu Hằng]]>

  • Tin mới đăng